Blue Flower

OGŁOSZENIE

 

Schronisko dla Nieletnich

ul. Igielska 8

89-600 Chojnice

 

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego

 

Przedmiotem przetargu jest mienie ruchome /maszyny stolarskie do obróbki drewna, obrabiarki metalu, samochód osobowy/ znajdujące się w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach wg niżej wymienionego zestawienia.

L.p.

Oznaczenie mienia ruchomego

Stan techniczny maszyn

Cena wywoławcza

Wysokość wpłaty wadium

1

Piła formatowa

Sprawna

2 200,00 zł

2 20,00 zł

2

Mechanizm posuwu

Sprawny

600,00 zł

60,00 zł

3

Nożyce gilotynowe

Sprawne

7 000,00 zł

700,00 zł

4

Szlifierka przemysłowa stacjonarna

Sprawna

500,00 zł

50,00 zł

5

Samochód osobowy Nubira 2,0 kat, kombi, rok prod. 2000, nr rej.       GCH 39LT

Sprawny

2 500,00 zł

250,00 zł

 

Przetarg odbędzie się 18.10.2011 r. o godz. 11.00 w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, którego wysokość jest określona w zależności od rodzaju sprzętu. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Schroniska najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.30.

Wadium wpłacone przez nabywcę ustalonego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabytego sprzętu, pozostałym osobom zostanie zwrócone.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Oferta pisemna powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można oglądać w terminie od 03.10.2011 r. do 14.10.2011 r. w godz. od 8.00 do 14.00.

Organizator przetargu ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.