COVID-19

KONTAKTY Z RODZINĄ

Organizacja odwiedzin
w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
w czasie pandemii związanej z COVID-19.

Do realizacji przez rodziców, wychowanków,

  • Termin odwiedzin należy zgłosić zawsze najpóźniej do piątku do godz. 10.00. do sekretariatu schroniska, numer telefonu 52 39 72 161 lub 52 39 72 162.
  • Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przyjeżdżać na odwiedziny.
  • Do wychowanka mogą wejść na odwiedziny max 2 osoby.
  • Osoba odwiedzająca, wychowanek musi mieć przez cały okres odwiedzin założoną maskę zakrywającą twarz i usta oraz rękawiczki.
  • Po wejściu na teren schroniska należy niezwłocznie zdezynfekować ręce (rękawiczki) oraz poddać się mierzeniu temperatury ciała, której dokona pracownik schroniska.
  • W czasie odwiedzin należy zachować odległość 2 m od wychowanka, od pracowników schroniska. Prosimy nie witać się z chłopcem – w ten sposób dbamy o jego zdrowie
  • W łazienkach znajduje się mydło w płynie, w innych pomieszczeniach środki dezynfekujące, co ma Państwu umożliwić regularne mycie – dezynfekowanie rąk.
  • Konsumpcja – przygotowane są dla Państwa jednorazowe talerze, sztućce, kubki (można w nich parzyć gorące napoje).
  • W przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń odwiedziny mogą być przerwane, z kolei kolejne nie będą udzielane. Innych informacji udzieli Państwu pracownik kadry kierowniczej, który przebywa w schronisku w niedziele i święta w godz. 9.00 – 13.30.

Zatwierdzam do realizacji

Jacek Łupaczewski
dyrektor
Chojnice, 23.05.2020 r.

KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA

W związku z pandemią COVID-19 listy  przychodzące do wychowanków są dezynfekowane w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.

PACZKI

W związku z pandemią COVID-19 paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom po 24 godzinach od przyjęcia.


Aktualizacja w dniu 26.03.2020