Kontakt

Położenie i dojazd

Dane teleadresowe
Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach
ul. Igielska 8
89-600 Chojnice

Fax automatyczny: 52 39 72 258

e-mail: sekretariat@chojnice.sdn.gov.pl
Skrzynka poczty e-mail monitorowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 16:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Kontakt telefoniczny
Centrala: 52 397 21 61 lub 52 397 21 62
Dyrektor: 52 396 06 35

Numery wewnętrzne
Dyrektor: 30
Sekretariat: 14, 33
Główna księgowa: 58
Kierownik gospodarczy: 32
Kierownik żywienia: 55
Szkoła: 25
Dyrektor szkoły: 26
Kierownik internatu: 45
Kierownik warsztatów: 52
Zamówienia publiczne: 33

Rozmowy telefoniczne są nagrywane

Połączenia telefoniczne z wychowankami są realizowane codziennie w godz. 19:00-20:30.
Połączenia nie są realizowane w innych godzinach, gdyż wychowankowie przebywają na zajęciach, które odbywają się w różnych miejscach na terenie schroniska. Ze względów także na specyfikę niektórych zajęć, nie jest właściwym ich przerywanie.
Możliwe jest uzgodnienie z dyrektorem schroniska indywidualnych godzin rozmów rodzica z wychowankiem, jeżeli sprawy zawodowe, osobiste itp. uniemożliwiają realizowanie rozmów rodzicowi w godzinach 19:00-20:30.

Informacje dla mediów
Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości, tel. 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl